Popolar: Fox News (English) | Yahoo Finance (English) | ABC News (English)  | Nat Geo WILD (English) | Bloomberg (English)

A2 CNN (Albanian)

YouTube player

Website: a2cnn.com

Twitter: x.com/a2_news

Facebook: facebook.com/A2CNN

Instagram: instagram.com/a2cnn

LinkedIn: linkedin.com/company/a2cnn

Youtube: www.youtube.com/@a2cnn

A2 Television, CNN’s exclusive partner in Albania and Kosovo, is an informational channel based in Tirana and with wider coverage of events and dynamics through teams throughout the territory of Albania as well as in the capitals of neighboring countries.

Through its work in informing citizens and public accountability, A2 harmonizes the highest international standards of journalism and media production with the expertise and talent of local professionals and collaborators.

Televizioni A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri dhe Kosovë, është kanal informativ me qendër në Tiranë dhe me mbulim më të gjerë të ngjarjeve dhe dinamikave përmes ekipeve në të gjithë territorin e Shqipërisë si edhe në kryeqytetet e vendeve fqinje.

Përmes punës në informimin e qytetarëve dhe llogaridhënies publike, A2 harmonizon standardet më të larta ndërkombëtare të gazetarisë dhe prodhimit mediatik me ekspertizën dhe talentin e profesionistëve dhe bashkëpunëtorëve lokalë.